Jdi na obsah Jdi na menu
 

6. 9. 2018

213. výročí bitvy u Slavkova

image002.jpg

 

AUSTERLITZ 1805 - 2018

  30. 11. – 2. 12. 2018

Hlavní vzpomínková akce věnovaná napoleonské historii ve střední Evropě proběhne na slavkovském bojišti ve dnech 30. listopadu – 2. prosince 2018. Hlavními body programu budou sobotní bitevní ukázka pod kopcem Santon (14:00) u obce Tvarožná, za účasti cca 1.000 vojáků v dobových uniformách, 60 koní a 15 děl, a nedělní pietní akt na Mohyle míru u obce Prace, místě nejtěžších bojů bitvy tří císařů (12:00).

L’événement commémoratif majeur dédié à l’histoire napoléonienne en Europe centrale aura lieu sur le champ de bataille d’Austerlitz du 30 novembre au 2 décembre 2018. Les points principaux du programme seront: samedi la reconstitution de la bataille sous la colline de Santon (14h00) avec environ 1000 participants en uniformes, 60 chevaux, 15 canons et dimanche l’acte de recueillement au Monument de la Paix (12h).

Akci připravují v rámci Projektu Austerlitz Středoevropská napoleonská společnost, obce Tvarožná a Prace a Austerlitz z.s.

L’événement est organisé dans le cadre du Projet Austerlitz par la Société Napoléonienne d’Europe Centrale, les communes de Tvarozna et Prace, et par l’association Austerlitz.

Mezi dalšími body programu proběhnou v pátek 30. listopadu v 17:30 na Žuráni „jiříkovické ohně“ připomínající událost z 1. prosince 1805. Vojenská ležení budou po celý víkend na Staré poště pozořické, v Křenovicích, Tvarožné, Zbýšově a na dalších místech. Většina francouzských jednotek bude ubytována v Pozořicích, odkud v sobotu ráno vyrazí do Tvarožné, kde bude také rozloženo jádro rakouské a ruské armády.

U Slavkova Císař Francouzů Napoleon I. během několika hodin rozhodl tažení roku 1805, válku třetí protifrancouzské koalice. Poražený car Alexandr I. se svou armádou opustil střední Evropu; válka mezi Francií a Ruskem pokračovala až do roku 1807 bitvou u Friedlandu a podpisu tylžského míru. Rakouský císař František I. přistoupil na podmínky příměří podepsaného 6. prosince na zámku ve Slavkově a posléze i na  podmínky tvrdého bratislavského míru z 26. prosince 1805. Tvrdost podmínek a Napoleonův rostoucí vliv v Německu vedly po třech letech k eskalaci napětí mezi Rakouskem a Francií, válce roku 1809, jež vyvrcholila opět na jižní Moravě, u Znojma. Napoleonská epopej pokračovala tažením do Ruska, válkou 6. koalice v letech 1813–1814, a vyvrcholila bitvou u Waterloo.

A Austerlitz, l’empereur des Français Napoléon Ier décida, en quelques heures, la campagne de 1805 et la guerre de la 3e coalition. Le tsar Alexandre et son armée durent quitter l’Europe centrale; la guerre entre la France et la Russie continuait pourtant jusqu’à 1807, la bataille de Friedland et le traité de Tilsit. L’empereur d’Autriche François Ier accepta les conditions d’armistice signées le 6 décembre 1805 au château d’Austerlitz et plus tard aussi les conditions sévères du traité de Presbourg signé le 26 décembre. La sévérité de ces conditions avec l’influence croissante de Napoléon en Allemagne résultèrent en un nouveau conflit entre l’Autriche et la France, la guerre de 1809, qui culmina de nouveau en Moravie, par la bataille de Znaïm. L’épopée napoléonienne continuait par la campagne de Russie de 1812, la guerre de la 6e coalition en 1813-1814 et se termina à Waterloo.

Vzpomínkové akce nejsou oslavou Napoleona či jeho vítězství, a už vůbec nejsou oslavou války či bitvy. Mezinárodně politické a válečné události, jež ve své době Evropu zásadním způsobem ovlivnily, a i dlouho po ní rozdělovaly, se s odstupem staly prostředkem k setkávání a společným zájmem mnoha lidí z mnoha zemí světa. Cílem akcí je připomínka a podpora poznávání společné evropské historie.

Les événements commémoratifs ne sont aucune glorification de Napoléon ou de sa victoire, et en aucun cas ils ne sont pas une célébration de la guerre ou de la bataille. Les événements politiques et militaires qui ont, à l’époque, influencé l’Europe d’une manière essentielle, et qui l’ont aussi divisée pour longtemps, deviennent avec l’écart de deux siècles raison pour se rencontrer et partager une passion commune de beaucoup de monde. Le but des événements c’est commémorer et soutenir la connaissance de l’histoire commune de l’Europe.

Scénář bitevní ukázky, která proběhne v sobotu 1. prosince 2018 od 14 hodin pod Santonem u Tvarožné, se bude inspirovat úvodním střetnutím bitvy mezi předvojem rakouského generála Kienmayera a posléze 1. kolony ruského generála Dochturova s francouzským 3. plukem řadové pěchoty v Telnici, kam přibyla Heudeletova brigády od sboru maršála Davouta.

Císaře Francouzů a krále Itálie Napoleona I. bude opět představovat pan Mark Schneider z Williamsburgu ve Virginii (USA), který byl Napoleonem akcí Austerlitz 2005, 2007, 2008, a 2011, a 2013-2017. https://www.facebook.com/Mark-Schneider-AKA-NAPOLEON-279531671115/

 

Program 

Pátek, 30. 11. 2018

17:30  Ohně na Žuráni, pořádá obec Podolí

           Fuex of Girzikowitz, colline de Zuran,organisé par la commune de Podoli

Sobota, 1. 12. 2018

07:30  Žuráň, slavkovské slunce, přehlídka fr. jednotek

           colline de Zuran, Le Soleil d’Austerlitz, revue des troupes françaises

09:00  Tvarožná, nástup spojenecké rusko-rakouské armády

10:30 - 12:00  Santon, bojiště – manévry pěchoty a jezdectva

14:00 - 15:30  Rekonstrukce bitvy tří císařů – Tvarožná

                       Reconstitution de la bataille d’Austerlitz

Neděle, 2. 12. 2018

12:00 Pietní akt na Mohyle míru

          Acte de recueillement au Monument de la paix près de Prace

123.jpg

N

 Změna programu vyhrazena.