Jdi na obsah Jdi na menu
 


31. 8. 2020

Bitva u Slavkova/Austerlitz 2020 (215 let)

2 décembre 1805 - 2020 : 215e anniversaire de la victoire d´Austerlitz (Slavkov).

Rok 2020 je poznamenán opatřeními proti pandemii Covid-19 a odpadly velké vzpomínkové akce re-enactmentu věnované jednak 220. výročí bitvy u Marenga (14. června 1800) a jednak 205. výročím bitev u Ligny (16. června 1815) a u Waterloo (18. června 1815). Půlkulaté výročí Slavkova představí napoleonskou epochu programem inspirovaným jednou nejvýznamnějších bitev světové vojenské historie.

Nous préparons le 215e anniversaire de la bataille d’Austerlitz (2 décembre 1805), la bataille des Trois Empereurs – Austerlitz 2020, qui aura lieu du 27 au 29 novembre. En 2020 plusieurs événements majeurs ont été annulés à cause de la pandémie Covid-19 dont la grande commémoration à l’occasion du 220e anniversaire de la bataille de Marengo (14 juin 1800), du 205e anniversaire des batailles de Ligny (16 juin 1815) et de Waterloo (18 juin 1815). L’anniversaire d’Austerlitz présentera l’ère napoléonienne avec des programmes inspirés d’une des plus importantes batailles d’histoire.

Akci připravují v rámci Projektu Austerlitz Středoevropská napoleonská společnost, obce Tvarožná a Prace a Austerlitz z.s. Akci finančně dlouhodobě podporuje Jihomoravský kraj.

L’événement est organisé dans le cadre du Projet Austerlitz par la Société Napoléonienne d’Europe Centrale, les communes de Tvarozna et Prace, et par l’association Austerlitz. L’événement a été financièrement soutenu par la Région de la Moravie du Sud.

Austerlitz 2020

Mark Schneider - Napoléon d’Austerlitz since 2005.

Hlavními body programu vzpomínkových akcí jsou sobotní rekonstrukce bitvy, která probíhá u obce Tvarožná, pod kopcem Santonem, na severním okraji historického bojiště, které je mimořádné již svou rozlohou přibližně 10 x 12 km. V neděli v poledne pak na Prateckém kopci, místě nejtvrdších bojů bitvy, před památníkem Mohyla míru věnovaném obětem válek, probíhá pietní akt, při němž jsou vzpomenuty nejen vojenské, ale i civilní oběti bitvy u Slavkova.

Les principaux points du programme des événements commémoratifs sont la reconstitution de la bataille qui prend lieu samedi près du village de Tvarožná sous la colline de Santon, à l’extrémité nord du champ de bataille historique, remarquable par sa largeur d’environ 10 × 12 kilomètres. Dimanche midi sur le Pratzenberg, lieu des combats les plus durs de la bataille, devant le Monument de la Paix dédié aux victimes de la guerre, un acte de piété a lieu pour commémorer non seulement les victimes militaires mais aussi civiles de la bataille d’Austerlitz.

Na rekonstrukci bitvy v rámci akce Austerlitz 2020 si můžete zakoupit vstupenky na VIP tribunu. Vstupné na akci je ZDARMA s výjimkou míst na tribuně. L’entrée est gratuite hormis la tribune. Vous pouvez acheter votre billet avec TICKETSTREAM.

Slavkov-Austerlitz 1805-2020

Slavkov 2020

bitva u Slavkova

Program

Středa, 25. listopadu 2020

  • 15:30 – 16:30h Kučerov, prezentace jednotek a bitva na návsi.

Čtvrtek, 26. listopadu 2020

  • vojensko-historický seminář, Památník Mohyla míru.

Pátek, 27. listopadu (Novembre) 2020

  • 17:30h Ohně na Žuráni, pořádá obec Podolí / Les Feux sur la colline de Žuráň, organisés par la commune de Podolí.

Sobota, 28. listopadu (Novembre) 2020

  • 07:30h Žuráň, slavkovské slunce, přehlídka fr. jednotek / Žuráň, colline de l´Empereur, cérémonie du soleil d’Austerlitz, parade des troupes françaises / Žuráň, emperor´s hill, Austerlitz sun ceremony, parade of French troops. 
  • 09:00h obec Tvarožná, nástup koaliční armády / la commune de Tvarožná, formation de l’armée coalisée / village Tvarožná, the formation of the coalition army. 
  • 10:30 – 12:00h Santon, bojiště – manévry pěchoty a jezdectva / Santon, champ de bataille – manœuvres d’infanterie et de cavalerie / Santon, battlefield - infantry and cavalry maneuvers.
  • 14:00-15:30h Rekonstrukce bitvy tří císařů – obec Tvarožná / Reconstitution de la bataille des Trois Empereurs – la commune de Tvarožná / Reconstruction of the battle of Three Emperors - near the village Tvarožná.

Neděle, 29. listopadu (Novembre) 2020

  • 12:00h Pietní akt na Mohyle míru / Acte révérencieux, champ de bataille - Monument de la paix (Prace), organisés par la Région de la Moravie du Sud. Bus 48 (rue de Úzká/Brno 10:09h - Prace 10:41h, en haut sur la colline à pied 1,5km/30min.). Reverent act, battlefield - Monument of Peace (village Prace), organized by Region of South Moravia. Bus 48 (street Úzká/city of Brno 10:09h - village Prace 10:41h, up the hill on foot 1,5km/30 min.). 

 

Změna programu vyhrazenaLe changement de programme est réservé.

www.austerlitz.org