Jdi na obsah Jdi na menu
 

10. 5. 2019

Ebelsberg u Lince roku 1809.

Most a město Ebelsberg roku 1809.

Pochodový rozkaz z Lince pro 3. květen 1809 maršála Massény, vévody z Rivoli.

První brigáda na čele divize bude tvořit předvoj spolu se třemi kanóny. Divize Legrandova bude sledovat pohyb divize Claparede. Poté následují divize generálů Carra Saint-Cyra a Boudeta. Lehké jezdectvo vyrazí za divizí Claparede. Brigáda kyrysníků bude postupovat společně s divizí generála Legranda. 
                                             Le Chef d´état-major général, Beker.

ebelsberg-8-b.jpg

Ebelsberg

Vojáci Claparedovy divize jako první dorazí kolem 11 hodiny dopoledne k řece Traun a přejdou po mostě ( v průběhu boje Claparedovy divize v Ebelsbergu, dnes předměstí Lince, byla Legrandova divize vzdálena od bojiště 7 kilometrů). Dřevěný most překlenuje tři ramena řeky a končí nedaleko od městské brány; je dlouhý 530m a široký 4 až 5 metrů. Důsledkem je prudký boj, během něhož granáty rakouských kanónů rozmístěných kolem hradu na výšině nad městem zapálí část domů a poškodí most. Claparedova divize bojuje po tři hodiny s tuhou obranou Rakušanů. Kolem 2 hodiny odpolední Francouzi neudrží nápor jednotek podmaršálka Johanna barona Hillera a začínají ustupovat z města zpět k mostu. Dva útoky rakouské kavalerie se snaží srazit francouzské vojáky ze břehu. Claparedeho divize utrpěla těžké ztráty. Rakušané mají velkou šanci dobýt most i levé předmostí, ale silný vzdor zbytků praporů Claparedeho granátníků a tirajérů sebere útočníkům chuť k ofenzívě. Divizní generál lehkého jezdectva Marulaz využije tohoto momentu a pošle do Ebelsbergu eskadronu myslivců 19. pluku, ta se přebrodí a napadne nepřítele, prokáže tím armádě velkou službu. V této vřavě přichází Claparedem očekávané posily. Od vesnice Klein-München vpochoduje na bojiště Legrandova divize. Do čela útoku kolony Ledruovy brigády se staví 26. pluk lehké pěchoty plukovníka Pougeta a za něj 18. řadový pluk (pluk. Ravier). Prapory pluků se ženou po mostě vpřed a sráží vše co jim stojí v cestě. Na bojiště právě dorazí se svým štábem maršál Masséna. Během půl hodiny se situace mění ve prospěch francouzských zbraní. Vojáci 26. pluku dobudou hrad, dva prapory 18. řadového pluku a bádenští myslivci provedou obchvat zleva a opanují výšinu včetně hlavní cesty z města na Enns. Naskytne se jim pohled na kvapně ustupujícího nepřítele. Rakouští vojáci, kteří nestihnou ustoupit tvrdě hájí své pozice a jsou buď pobiti nebo zajati. Ebelsberg hořel, most byl poničen, dělostřelectvo a 1.800 kyrysníků kteří jsou přítomni u řeky nemohou tak postoupit. Na levém břehu jsou zastaveny také pěší divize Carra Saint-Cyra, Tharreaua a Boudeta. S večerem se francouzská armáda utábořila v okolí hořícího města a Hillerova armádní skupina nerušeně ustupovala nocí k městu Enns. Ebelsberg do rána lehne popelem. Pro císaře Francouzů je cesta na hlavní město Vídeň otevřena.

ebelsberg-9-b.jpg

Maršál Masséna, vévoda z Rivoli na bojišti u Ebelsbergu.

ebelsberg-10-b.jpg

ebelsberg-11-b.jpg

Boje u Ebelsbergu.

V plukovních hlášeních jsou ztráty u 26. pluku lehké pěchoty a 18. pluku řadové pěchoty vyčísleny tyto. 
26e : 5 důstojníků mrtvých a 10 raněných, 31 vojáků mrtvých a 357 raněných.
18e : 4 důstojníci raněni, 21 vojáků mrtvých a 255 raněných. 
Capit. Communier, Capit. Genevois, Lieut. Vantré, S-lieut. Fargeot.

 

Le duc de Rivoli a l´Empereur. 
Au pont d´Ebersberg*, le 3 mai , a 5 heures et demie du soir

(*chybně uváděný název Ebersberg namísto Ebelsberg)

Sire,
dnes ráno v 10 hodin se můj předvoj střetl s nepřítelem. Více jak 4.000 zajatců, nepočítaje do toho mrtvé a raněné. Do rukou nám padly dvě zástavy. Po mém boku jsem ztratil v boji více jak 600 mužů, mezi nimiž byl velitel praporu, 4 kapitáni a tucet velmi dobrých důstojníků. Byl jsem pokryt krví mých statečných mužů, kteří padli blízko mě, když jsem míjel bránu hradu.

             Masséna.

 

Au camp Impérial d’Enns, le 4 mai 1809 (výňatek z pátého bulletinu Velké armády).

Le général de division Legrand, avec le 26e d’infanterie légère et le 18e de ligne, se porta sur le château que l’ennemi avait fait occuper par 800 hommes. Les sapeurs enfoncèrent les portes et l’incendie ayant gagné le château, tout ce qu’il renfermait y périt. Le général Legrand marcha ensuite au secours de la division Claparede.

La division Claparède, qui fait partie des grenadiers d’Oudinot, s’est couverte de gloire ; elle a eu 800 hommes tués et 600 blessés. L’impétuosité des bataillons des tirailleurs du Pô et des tirailleurs corses, a fixé l’attention de toute l’armée.

Le pont, la ville et la position d’Ebersberg seront des monuments durables de leur courage. Le voyageur s’arrêtera et dira : „C’est ici, c’est de ces superbes positions, de ce pont d’une si longue étendue, de ce château fort par sa situation, qu’une armée de 35.000 Autrichiens a été chassée par 7.000 Français.“

Most a město Ebelsberg jsou trvalými pomníky odvahy. Každý poutník se zde zastaví a řekne si : „Zde je to pevné postavení, zde je ten dlouhý most a hrad ze kterého se sedmi tisícům Francouzů podařilo vyhnat 35.000 Rakušanů.

 

Michal Lukšíček (2019)