Jdi na obsah Jdi na menu
 

3. 9. 2018

Na bojišti u Chlumce 29.-30.8.1813 (Kulm)

p1020706cc--2-.jpg

Přestanov (Pristen) památník obětem 1813. Postaveno v roce 1911.
Místo nejtěžších bojů francouzských jednotek s ruskou carskou gardou.

p1020704cc--2-.jpg

 Přestanov (Pristen) Monument aux victimes de 1813. Construit en 1911. Le lieu des combats les plus durs des unités françaises avec la Garde impériale russe.

p1020702c--3-.jpg

Obec Stradov. Bitevní pole roku 1813. Bojující za vladaře a vlast. Postaveno v roce 1843. Le village de Stradov. Le champ de bataille de 1813. Se battre pour le souverain et le pays. Construit en 1843.

p1020718c--2-.jpg

Ruský památník bitvy u Chlumce roku 1813. Postaveno roku 1837.
Na počest hrdinného boje ruských vojsk proti armádnímu sboru generála Vandamma.

p1020720c--2-.jpg

Le monument russe rappelant la bataille Chlumec 1813. Construit en 1837.
En l´honneur de la lutte héroique des armées russes contre le corps d´armée du général Vandamme.

p1020725c.jpg

Společný hrob z tažení roku 1813.

p1020724c.jpg

Tombe commune de campagne 1813.

p1020723c.jpg

p1020733c--2-.jpg

Chlumec (Kulm). Jubilejní památník bitvy u Chlumce roku 1813. Postaveno roku 1913. Na trvalou připomínku hrdinství spojeneckých vojsk.
Mémorial du Jubilé de la bataille de Chlumec en 1813. Construit en 1913. Un rappel permanent de l’héroïsme des troupes alliées.

p1020728c--2-.jpg

Chlumec.

p1020740c--2-.jpg

Žandov. Památník generála Vandamma. Místo generálova zajetí spojeneckým jezdectvem. Monument au général Vandamme. Au lieu de capturer le général par la cavalerie alliée.

p1020746c--2-.jpg

Varvažov. Pruský památník bitvy u Chlumce roku 1813. Postaveno roku 1817. Vyzvednut na pylon v roce 1857. Vybudován na pamět pruských vojínů padlých v boji s francouzskými jednotkami v bitvě u Chlumce 29.-30.8.1813.
Le monument Prussien de la bataille Chlumec 1813. Erige a la memoire des soldats Prussiens tombes dans la bataille de Chlumec contre les troupes de Napoléon les 29 et 30 aout 1813. Construit en 1817. 
En 1857, il serait élevé au pylône.

p1020749c--2-.jpg

Varvažov. Rakouský památník generála Coloredo-Mansfelda. Na paměť boje rakouského vojska v bitvě u Chlumce 29.-30.8.1813 a na počest vítězství rakouského vojska vedeného generálem Coloredo-Mansfeldem nad francouzskými jednotkami v boji u Varvažova (Arbesau) 17.9.1813.
Le monument Autrichen au général Coloredo-Mansfeld. La memoire du combat de l´armée Autrichienne dans la bataille de Chlumec les 29 et 30 aout 1813 
et a l´honneur de la victoire de l´armée Autrichienne conduite par le général Coloredo Mansfeld sur les troupes de Napoléon dans la bataille de Varvažov (Arbesau) le 17. septembre 1813.

p1020763c--2-.jpg

Nakléřov (Nollendorf). Památník pruského generála Bedřicha hraběte Kleista 1813. Postaveno roku 1913. Pravě přes tento průsmyk generál Kleist ustupující od Drážďan vpadl do týlu I. francouzskému sboru generála Vandamma. Obnoveno Přemyslem Filipem a jeho synem Petrem z Rožnova pod Radhoštěm v srpnu 1988 a 42. pěším plukem hraběte Erbacha z Chlumce a obcí Petrovice v srpnu 2011.
Monument au général prussien Friedrich Kleist. Construit en 1913.

p1020773c.jpg

Nakléřov.

p1020776c.jpg

Nakléřovský průsmyk. Polní velitelské stanoviště francouzského císaře Napoleona září 1813. Col du Nakléřov. Poste de commandement de campagne de l´Empereur des Français Napoléon septembre 1813.

p1020783c--2-.jpg

Obec Petrovice (Peterswald). Společný hrob z tažení roku 1813. Tombe commune de campagne 1813.

Michal Lukšíček (2018)