Jdi na obsah Jdi na menu
 

9. 8. 2018

Napoleonské hry

Napoleonské hry ve Slavkově před 85 lety.

 Dne 10. září 1933 se konaly ve Slavkově u Brna Napoleonské hry. Protože tento podnik poutal zájem širokých vrstev obyvatelstva, vyžádejme si informace od samotného autora. Předseda Klubu přátel Francie doktor Jaroslav Gregor je tím povolaným nám na to odpovědět. Nuže, pane doktore, jak to tedy všechno začalo?

 „Tím popudem k uspořádání Napoleonských her byl dopis jistého pana Bonamyho, knihovníka vysoké školy v Saint-Cyru (pozn.: L'École spéciale militaire de Saint-Cyr –  kadetní škola pro pěchotu založena roku 1802 prvním konzulem Napoleonem Bonapartem). Tento Bonamy mně detailně popsal, jak každoročně chovanci této školy oslavují výročí bitvy u Slavkova (pozn.: děje se dodnes). Slavnost nazývají Svatý Slavkov a na školním dvoře za účasti důstojníků provedou bitevní ukázku slavné bitvy. Oděni jsou v historických stejnokrojích. Myšlenka provést tento „Svatý Slavkov“ ve Slavkově u Brna byla od té doby přetřásána několikrát v Klubu přátel Francie. Velkolepé provedení vyžadovalo především ohromné přírodní jeviště a velkou masu účinkujících. Středem naší pozornosti byl ovšem slavkovský zámek, svědek Napoleonových vítězných dnů. Jeho park o rozloze 16 ha se nám zdál jevištěm i hledištěm nejpříznivějším, ale také nejnedostupnějším. Když však pomocí pana ředitele Popelky (pozn.: správa velkostatku hraběte Pálffyho ve Slavkově) dostalo se nám povolení nynějšího majitele zámku velkostatkáře Josefa Pálffyho, bylo třeba vytvořit po vzoru Saint-Cyru program her. Při tom jsem musel přihlížet, aby hry byly co nejvíce slavkovské, t.j. zařadit do nich všechny významné episody týkající se bitvy u Slavkova.“

 „Rozměr jeviště bez dekorací, jediné s pozadím zámku, ukládalo mi vytvořit hry, při nichž praktiky průměrného jeviště v přírodě naprosto selhávají. A tak hry z původně předpokládaných 200 osob počítají nyní s minimem 500 účinkujících. V pěti scénickou hudbou stmelených obrazech kreslí události od 1. – 6. prosince 1805; náladu vojska v předvečer bitvy (1.XII.), úsek bitvy pod Žurání (2.XII.), scény po bitvě (3.XII.), setkání Napoleonovo s Františkem u Spáleného mlýna (4.XII.), vojenskou přehlídku ve Slavkově (5.XII.) a odjezd Napoleonův ze Slavkova do Brna (6.XII.). Někde bylo ovšem nutné v zájmu dramatičnosti upravit čas a místo děje, zejména pokud se týče zimní doby. V podstatě jsou však hry čistým a plastickým náznakem dnů, které zapsaly Slavkov na významnou stránku světových dějin." 

 "Takto narozené hry dostaly dobré chůvy a opatrovníky. V prvé řadě režiséra Oty Čermáka (pozn.: pedagog, herec a režisér), jehož umělecké jméno mluví více než mnoho slov. Dále pplk. Dvořáka, korektora vojenských částí, pplk. Kuželu, dr.Fulíka, důstojníky brněnské posádky a výborné slavkovské ochotníky (pozn.: hobby herce). K širší spolupráci se ochotně přihlásila řada spolků a organizací. Zkouška stíhá nyní zkoušku. Vše jde radostně od podlahy. Radiojournal zkouší, jak nejlépe by umožnil vysílání her po radiových vlnách, kameramani (pozn.: LEGIAFILM) se připravují k důstojnému zachycení her na bílé plátno biografů (pozn.: mohli jste vidět pár záběrů v cyklu pořadu Karla Čáslavského – Hledání ztraceného času). Sekretariát zdolává nával přihlášek. Již dnes (pozn.: 20.8.1933) se dá říci, že dne 10. září bude Slavkov městem autobusů, pro něž je připraveno rozsáhlé a bezpečné parkování. Dlužné také připomenout, že dopoledne od 7 – 12 hodin je otevřená zámecká obrazová galerie a že s návštěvou her lze spojit prohlídku krásné Mohyly míru a účast na oslavách Kaunicových (pozn.: odhalení pamětní desky ve Slavkově - Václav hrabě Kounic, politik a mecenáš brněnské vysoké školy)."

 "Hry se konají pod protektorátem francouzského velvyslance v Praze Léona Noela, v čestném předsednictvu zasedají a účast přislíbili ostatní oficiální představitelé Francie u nás, mezi nimi náš vzácný přítel a otcovský rádce brněnský francouzský konzul Achille Jeuniau. Očekává se, že pozvání pořadatelů vyhoví minimálně ministr doktor Beneš a řada význačných osobností polských, jugoslávských, rumunských a holandských (pozn.: převážně vyslanců a konzulů).“

 Napoleonské hry proběhly velice úspěšně a za tak hojné účasti obecenstva, že se někteří do zámeckého parku ani nemohli vměstnat.

Napoleonské hry 1933

Napoleonské hry 1933(2)

Napoleonské hry 1933(3)

 

  Druhé Napoleonské hry ve Slavkově uspořádá Napoleonská společnost v Brně a Klub přátel Francie ve Slavkově dne 16.6.1935. V případě špatného počasí 23.června. Na hrách aktivně spolupracují obce Jiříkovice a Prace. Protektorem her je ministr zahraničí dr. Edvard Beneš. Napoleonské hry jsou živým památníkem slavného vítězství Velké armády u Slavkova a jsou manifestací pro utužení a rozšíření přátelských vztahů Československo-francouzských a usilují o zvýšenou národní brannost. Propagací turismu u nás a v zahraničí. Po prvé byly předvedeny 10. září 1933 a získaly si takových sympatií, že budou opakovány vždy po dvou letech. Napoleonské hry číslo 2. proběhly opět za vysoké účasti obecenstva a za účasti 800 účinkujících včetně důstojníků a vojáků brněnské posádky. Představitele císaře Napoleona ztvárnil na výbornou herec Národního divadla v Praze Bedřich Karen. Z celé řady zahraničních hostů na hrách byl také přítomen náčelník štábu gen. Ludvík Krejčí, zemský vojenský velitel gen. Vojcechovský a divizní gen. Antonín Hasal.

Napoleonské hry 1935

Napoleonské hry 1935(2)

 

 Třetí Napoleonské hry ve Slavkově se v roce 1937 rozhodnutím valné hromady Napoleonské společnosti v Brně z hospodářských důvodů nekonaly. Při návštěvě Paříže byla téhož roku uložena představiteli Napoleonské společnosti prsť ze slavkovského bojiště u Napoleonova hrobu.

 Poslední Napoleonský kongres se konal v roce 1934 v Praze za hojné účasti vědců a hostů téměř ze všech evropských států. V roce 1939 měl být kongres ve Vídni, ale anšlus Rakouska učinil přípravám konec. Pařížský institut Napoleon rozhodl, aby se kongres konal v Brně. Bude to patrně 15. března 1939 a kongresu se opět zúčastní přes tři sta vědeckých pracovníků, hostů a novinářů z dvanácti evropských států. Sjezd bude trvat týden, při čemž dopoledne budou vyhrazena jednáním a odpoledne se budou konat exkurze na turistická a památná místa Moravy. Kongres bude zakončen ve Znojmě, kde se budou také konat Napoleonské hry.

 Na konci srpna roku 1938 bylo rozhodnuto, že IV. Napoleonský kongres se bude konat v termínu 11. – 18. června 1939 v Brně. V téže době Společnost přátel Francie uspořádá třetí Napoleonské hry. Tyto hry se nebudou konat ve Znojmě, jak by zamýšleno, ale v Brně a budou podstatně odlišné od her, pořádaných v roce 1933 a 1935. Potrvají tentokrát celý týden. Závěrem bude nedělní mohutná scéna národní brannosti a Československo-francouzské pospolitosti, v níž se uskuteční zajímavá paralela mezi válečnictvím od Wagramu a Znojma (1809) a dneškem.

 Měsíc na to, ale Mnichovská dohoda týkající se První republiky udělala za všemi plány a přátelstvím s Francií nadobro tlustou tečku. V odkaze našich předků můžeme tehdejší Napoleonské hry směle označit za počátek oživené historie (reenactmentu) na slavkovském bojišti.

 

(zdroj: Moravský zemský archiv)

Michal Lukšíček (2018)